Przejdź do głównej zawartości

Eksperci ONZ ostrzegają, że liczba pożarów wzrośnie o 50 procent do 2100, a rządy nie są przygotowane

 Według prognoz zmiany klimatu i użytkowania gruntów spowodują częstsze i bardziej intensywne występowanie dzikich pożarów, przy czym według nowego raportu Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) i firmy GRID-Arendal liczba ekstremalnych pożarów wzrośnie o 14% do 2030 r., o 30% do końca 2050 r. i o 50% do końca stulecia.

Eksperci ONZ ostrzegają, że liczba pożarów wzrośnie o 50 procent do 2100, a rządy nie są przygotowane

 Według prognoz zmiany klimatu i użytkowania gruntów spowodują częstsze i bardziej intensywne występowanie dzikich pożarów, przy czym według nowego raportu Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) i firmy GRID-Arendal liczba ekstremalnych pożarów wzrośnie o 14% do 2030 r., o 30% do końca 2050 r. i o 50% do końca stulecia.


W dokumencie wezwano do radykalnej zmiany w wydatkach rządowych na walkę z dzikimi pożarami, polegającej na przesunięciu inwestycji z reagowania i reagowania na zapobieganie i gotowość.


Raport "Rozprzestrzeniając się jak dziki ogień: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires, stwierdza zwiększone ryzyko nawet w Arktyce i innych regionach dotychczas niedotkniętych pożarami. Raport ukazuje się przed spotkaniem przedstawicieli 193 państw w Nairobi na wznowionej 5. sesji Zgromadzenia Środowiskowego ONZ (UNEA-5.2), która odbędzie się w dniach 28 lutego - 2 marca 2022 r.


W publikacji wzywa się rządy do przyjęcia nowej formuły "gotowości na wypadek pożaru", w której dwie trzecie wydatków przeznacza się na planowanie, zapobieganie, gotowość i odbudowę, a jedną trzecią na reagowanie. Obecnie na bezpośrednie reagowanie na dzikie pożary przeznacza się ponad połowę wydatków, podczas gdy na planowanie i zapobieganie mniej niż jeden procent.


Aby zapobiegać pożarom, autorzy apelują o połączenie systemów monitorowania opartych na danych i nauce z wiedzą tubylczą oraz o silniejszą współpracę regionalną i międzynarodową.


Obecne reakcje rządów na dzikie pożary często polegają na przeznaczaniu pieniędzy w niewłaściwe miejsca. Należy wspierać pracowników służb ratowniczych i strażaków na pierwszej linii frontu, którzy z narażeniem życia walczą z dzikimi pożarami lasów. Musimy zminimalizować ryzyko wystąpienia ekstremalnych pożarów poprzez lepsze przygotowanie: większe inwestycje w zmniejszenie ryzyka pożarów, współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz wzmocnienie globalnego zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu" - powiedziała Inger Andersen, Dyrektor Wykonawczy UNEP.


Dzikie pożary w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają najbiedniejsze kraje świata. Ich skutki rozciągają się na wiele dni, tygodni, a nawet lat po ugaszeniu pożarów, hamują one postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i pogłębiają nierówności społeczne:


Wdychanie dymu z dzikich pożarów ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi, powodując problemy z układem oddechowym i sercowo-naczyniowym oraz zwiększając skutki zdrowotne u osób najbardziej narażonych;

Koszty ekonomiczne odbudowy obszarów dotkniętych dzikimi pożarami mogą przekraczać możliwości krajów o niskich dochodach;

Zanieczyszczenia powstałe w wyniku pożarów powodują degradację działów wodnych; mogą one również prowadzić do erozji gleby, powodując kolejne problemy dla dróg wodnych;

Pozostawione odpady są często bardzo skażone i wymagają odpowiedniej utylizacji.

Pożary i zmiany klimatyczne wzajemnie się zaostrzają. Dzikie pożary nasilają się na skutek zmian klimatycznych, a to za sprawą zwiększonej suszy, wysokich temperatur powietrza, niskiej wilgotności względnej, wyładowań atmosferycznych i silnych wiatrów, które powodują gorętsze, bardziej suche i dłuższe sezony pożarowe. Jednocześnie zmiany klimatu pogarszają sytuację w związku z dzikimi pożarami, głównie poprzez niszczenie wrażliwych i bogatych w węgiel ekosystemów, takich jak torfowiska i lasy deszczowe. W ten sposób krajobrazy stają się polem zapalnym, co utrudnia powstrzymanie wzrostu temperatur.


Dzikie zwierzęta i ich naturalne siedliska rzadko są oszczędzane przez pożary, co sprawia, że niektóre gatunki zwierząt i roślin są bliskie wyginięcia. Niedawnym przykładem są pożary buszu w Australii w 2020 r., które, jak się szacuje, unicestwiły miliardy zwierząt domowych i dzikich.


Istnieje pilna potrzeba lepszego zrozumienia zachowania się dzikich pożarów. Osiągnięcie i utrzymanie adaptacyjnego zarządzania gruntami i pożarami wymaga połączenia polityki, ram prawnych i zachęt zachęcających do właściwego użytkowania gruntów i pożarów.


Odtwarzanie ekosystemów jest ważnym sposobem ograniczania ryzyka występowania pożarów przed ich wystąpieniem oraz odbudowy po ich wystąpieniu. Odtwarzanie terenów podmokłych i ponowne wprowadzanie gatunków takich jak bobry, odtwarzanie torfowisk, budowanie w pewnej odległości od roślinności oraz ochrona terenów otwartych to przykłady niezbędnych inwestycji w zapobieganie, gotowość i odbudowę.


Raport kończy się wezwaniem do wzmocnienia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i zdrowia strażaków oraz do minimalizowania zagrożeń, na jakie są oni narażeni przed, w trakcie i po zakończeniu działań. Obejmuje to podnoszenie świadomości na temat ryzyka związanego z wdychaniem dymu, minimalizowanie możliwości uwięzienia zagrażającego życiu oraz zapewnienie strażakom dostępu do odpowiedniego nawodnienia, odżywiania, odpoczynku i regeneracji między zmianami.


Raport został zamówiony w ramach wsparcia UNREDD i Dekady ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów. UNEP będzie badał, w jaki sposób można dokonać dalszych inwestycji w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego w ekosystemach o kluczowym znaczeniu na całym świecie.

United Nations Environment Programme

Więcej: businews.pl
itnews24.pl
itlife.pl
ofio.pl
tvtu.pl
wp.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Zakończenie procesu rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"

  W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z 25 czerwca 2021 roku oraz nr 43/2021 z 22 grudnia 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że 1 kwietnia 2022 roku otrzymał informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("EO") o zakończeniu rozliczenia w dniu 31 marca 2022 roku, zgodnie z zawartym Porozumieniem (o którym mowa w wymienionych wyżej raportach bieżących), Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C", z Generalnym Wykonawcą - konsorcjum GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) i GE Steam Power Systems S.A.S. z siedzibą w Boulogne-Billancourt Francja.